Normativa estatal en relación ao covid-19

 

 

 

Flexibilización de restricións

Orden SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

LER DECRETO.

 

Plan para a transición cara unha nova normalidade

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

LER DECRETO.

 

Medidas urxentes extraordinarias

REAL DECRETO-LEY 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

LER DECRETO.

 

Declaración do estado de alarma

REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

LER DECRETO.