Normativa estatal en relación ao covid-19

 

 

Estado de alarma

Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infecciones causadas polo SARS-CoV-2.

LER DECRETO.

 

Medidas sociais

Real Decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro de medidas sociais en defensa do emprego.

LER DECRETO.

 

Medidas urxentes

Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

Flexibilización de restricións

Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

 

Flexibilización de restricións

Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

LER ORDE.

 

Plan para a transición cara unha nova normalidade

Orde SND/399/2020, de 9 de mayo, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

LER ORDE.

 

Medidas urxentes extraordinarias

REAL DECRETO-LEI 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

LER DECRETO.

 

Declaración do estado de alarma

REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

LER DECRETO.